Inlägg taggade: Oren Lyons

Peace is Action

Oren Lyons är en amerikansk professor, indianhövding och aktiv representant för de nordamerikanska urinvånarna. Han är en mycket efterfrågad talare inom områdena miljö och mänskliga rättigheter och har länge anlitats av multinationella företag, regeringar och FN som rådgivare och inspiratör.

Peace is Action

Oren Lyons är en amerikansk professor, indianhövding och aktiv representant för de nordamerikanska urinvånarna. Han är en mycket efterfrågad talare inom områdena miljö och mänskliga rättigheter och har länge anlitats av multinationella företag, regeringar och FN som rådgivare och inspiratör.